Make your own free website on Tripod.com

Penilaian Projek-projek IT

10/13/96


Click here to start


Table of Contents

Penilaian Projek-projek IT

Kenapa Projek Gagal

Penilaian berasaskan

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

Teknik Penilaian Projek IT

Teknik Penilaian Projek IT (Analisis Kos Faedah)

Payback Analysis

Payback Analysis

Payback Analysis

Contoh Pengiraan

Contoh Pengiraan

Payback Period Menggunakan Matrix Kemungkinan

Return On Investment (ROI)

Dalam kebanyakan projek, ia mesti memenuhi atau melebihi ROI minima yang telah ditetapkan. Jika ROI minima ialah 15%, projek A dan B memenuhi kriteria ini.

ROI juga boleh digunakan untuk membuat ranking projek. Dalam kes ini projek B merupakan pilihan yang lebih baik.

Present Value Analysis (Analisis Nilai Semasa)

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

Breakeven Analysis

Payback Period

Author: a